WUFI Plus

WUFI Plus je software pro dynamické hodnocení energetické náročnosti budov a pro dynamické hodnocení komfortu vnitřního prostředí budovy nebo části budovy.

Obrázek. Vlevo nahoře je znázorněn 3D model rodinného domu, který je natočen správně vůči světovým stranám. Horní grafy ukazují komfort vnitřního prostředí budovy. Levý horní graf popisuje závislost teploty vzduchu vnitřního prostředí na relativní vlhkosti vzduchu vnitřního prostředí v průběhu jednoho roku v návaznosti na optimální komfort vnitřního prostředí. Grafy napravo popisují teplotní komfort vnitřního prostředí v průběhu jednoho roku vyjádřený pomocí PMV (Predicted Mean Vote - průměrný index spokojenosti s prostředím) a PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied - předpokládané procento nespokojených).
Spodní graf vpravo znázorňuje potřebu tepla na vytápění/chlazení budovy v kW v průběhu jednoho roku (počátek 1.dubna) a spodní graf vlevo popisuje koncentraci CO2 v ppmv v interiéru budovy taktéž v průběhu jednoho roku.

Obecně

WUFI Plus je software určený především specialistům na energetickou náročnost budov, energetickým auditorům a projektantům technického zařízení budov. Software WUFI Plus ocení i výzkumní pracovníci. WUFI Plus umožňuje velmi přesně dynamicky modelovat energetickou náročnost budovy (potřebu energie na vytápění, chlazení, zvlhčování a odvlhčování vzduchu, atd.), neboť je možné vymodelovat budovu jako 3D objekt, natočit ji vůči světovým stranám a použít dynamické okrajové podmínek v exteriéru i interiéru budovy. Šíření tepla a vlhkosti stavebními konstrukcemi je numericky modelováno pomocí Künzelova modelu [1]. Díky přesnému modelování energetické náročnosti budovy je možné optimalizovat technické zařízení budovy, zvýšit komfort vnitřního prostředí a současně snížit náklady na energetickou náročnost budovy.

Správné používání softwaru WUFI Plus vyžaduje základní znalosti softwaru WUFI Pro, znalosti technického zařízení budov a pokročilejší znalosti z oblasti stavební fyziky - tepelné techniky.

Výpočetní program WUFI Plus (stejně jako program WUFI Pro, WUFI 2D) je vyvíjen ve Fraunhofer-Institutu für Bauphysik (IBP) v Německu.

Další informace

Více informací o softwaru WUFI Plus je možné nalézt na následujících webových stránkách:

  • WUFI Fórum - diskusní fórum ohledně používání softwaru WUFI,
  • WUFI Downloads - umožňuje stáhnout další technické informace k softwaru WUFI,
  • WUFI Semináře - informuje o pořádaných seminářích zaměřených na software WUFI,
  • WUFI Webshop - informuje jakým způsobem lze zakoupit software WUFI,
  • WUFI Informace - přináší přehled informačních zdrojů o softwaru WUFI.

Závěr

Software WUFI Plus je výpočetní program, který umožňuje přesně hodnotit energetickou náročnost budov v návaznosti na dynamické okrajové podmínky i stanovit optimální komfort vnitřního prostředí budovy nebo části budovy.

Software WUFI Plus je určen především specialistům na energetickou náročnost budov, energetickým auditorům, projektantům technického zařízení budov a vědeckým pracovníkům zabývajícím se energetickou účinností budov.

Literatura

[1] Künzel, H.M. Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building Components.One- and two-dimensional calculation using simple parameters. PhD Thesis. Stuttgart: Fraunhofer Institute of Building Physics, 1995.

Stránka vytvořena 03/01/2013; poslední změna 10/01/2013