WUFI Semináře a školení

WUFI semináře a školení mají za cíl rozšířit znalosti o softwaru WUFI a předat nejnovější poznatky z oblasti stavební fyziky - tepelné techniky s hlavním zaměřením na šíření tepla, vlhkosti ve stavebních materiálech a konstrukcích a na energetickou náročnost budov ve vztahu k softwaru WUFI.

Semináře a školení probíhají buď jako jednodenní nebo dvoudenní kurzy s dvojí úrovní náročnosti (základní kurz a kurz pro již pokročilé uživatele softwaru WUFI.)

Plánované semináře a školení

V současné době nejsou plánovány žádné kurzy. Po dohodě je možné si kurz předem dohodnout a objednat.

Předcházející semináře a školení

V následujícím seznamu jsou uvedeny semináře, které v minulosti úspěšně proběhly na území České a Slovenské republiky.

23. 11. 2012 Fakulta stavební, VŠB v Ostravě
  Jednodenní základní kurz zaměřený na WUFI Pro, WUFI 2D.

Stránka vytvořena 01/04/2010; poslední změna 10/01/2013