WUFI Informace

WUFI Informace přináší seznam elektronických zdrojů a odkazuje na publikační činnost související se softwarem WUFI (WUFI Pro, WUFI 2D, WUFI Plus).

Oficiální webovské stránky

Následující tabulka přináší seznam oficiálních elektronických zdrojů, které jsou provozovány výzkumným institutem Fraunhofer-Institutu für Bauphysik (IBP) v Německu a týkají se WUFI Softwaru.

www.wufi.com Oficiální webovské stránky WUFI Softwaru, na kterých je možné nejít i další informace, které se nenacházejí na československé mutaci webovských stránek.
www.wufi-wiki.com WUFI-WIKI jsou webovské stránky, které mají sloužit jako online nápověda pro software WUFI Pro, WUFI 2D i WUFI Plus. Stránky se stále vyvíjejí.
www.wufi-forum.com WUFI Fórum přináší mnoho otázek a dopovědí (instalace, klimatická data, materiály, chybové hlášky, atd.) na software WUFI. V rámci fóra existuje i Česká a Slovenská sekce.

Publikace

Následující tabulka přináší seznam odkazů na publikační činnost související se softwarem WUFI a se stavební fyzikou - tepelnou technikou.

www.hoki.ipb.de Publikační činnost lidí z Fraunhofer-Institutu für Bauphysik (IBP) v Holzkirchenu podílející se na vývoji softwaru WUFI. Publikace jsou v německé a anglickém jazyce. Na stránce je možné stáhnout články, příspěvky i disertační práce.
www.slanina.cz Publikační činnost Petra Slaniny, která je zaměřená na stavební fyziku - tepelnou techniku. Některé publikace souvisí se softwarem WUFI. Na stránce je možné stáhnout články, příspěvky i disertační/diplomovou práci.

Stránka vytvořena 01/04/2010; poslední změna 30/05/2015