WUFI Downloads

WUFI Downloads umožňuje stáhnout manuály, online nápovědy, letáky a různé nástroje pro WUFI Software podle jednotlivých typů programů.

WUFI Pro

WUFI Pro 5.x manuál.pdf
(5,46 MB)
WUFI Pro 5.x manuál podrobně popisuje práci se softwarem WUFI Pro 5.x. Počínaje instalací softwaru až po vyhodnocení výsledků výpočtu. Manuál je v anglickém jazyce.
Prohlížeč filmů.zip
(2,1 MB)
Tento film prohlížeč umožňuje prohlížet data (filmy) z WUFI Pro i na počítači, kde není software WUFI instalován a pokud film není uložen v .AVI formátu. Prohlížeč se může použít například pro PowerPointovou prezentaci.
WUFI Pro demo
(Online)
WUFI Pro demo je online flashová aplikace, která ukazuje, jak je jednoduché ve WUFI Pro 5.x namodelovat skladbu stavební konstrukce a rychle získat výsledky výpočtu. Podívejte se.

WUFI 2D

WUFI 2D manuál.pdf
(860 KB)
WUFI 2D manuál popisuje práci se softwarem WUFI 2D 3.x od instalace softwaru až po vyhodnocení výsledků výpočtu. Manuál je v anglickém jazyce.
WUFI 2D příklad.pdf
(2,90 MB)
WUFI 2D příklad postupně popisuje pomocí obrázků jak namodelovat jeden detail stavební konstrukce, jak přidat okrajové podmínky a jak vyhodnotit výsledky výpočtu. Text příkladu je v anglickém jazyce.
WUFI 2D demo
(Online)

WUFI 2D demo je online flashová aplikace, která ukazuje, jakým způsobem se zadává dvourozměrný detail stavební konstrukce v softwaru WUFI 2D.

WUFI Plus

WUFI Plus manuál
(online)
WUFI Plus manuál je online součástí webovských stránek www.wufi-wiki.com. Manuál popisuje práci v programu WUFI Plus. Manuál je v anglické verzi.
WUFI Plus tutoriál
(online)
WUFI Plus tutoriál je online součástí webovských stránek www.wufi-wiki.com. Krok za krokem jsou zde popsány jednotlivé možnosti softwaru WUFI Plus 2.x při zadávaní objektu a možnosti vyhodnocování výsledků. Tutoriál je v anglické verzi.

Další nástroje společné pro WUFI Pro, WUFI 2D, WUFI Plus

WUFI leták.pdf
(257 kB)
WUFI Flayer stručně popisuje základní vlastnosti jednotlivých typů softwaru WUFI. Flayer je v anglickém jazyce.
WUFI Mapa - uživatelů.gif
(760 kB)
Mapa světa ukazuje, jak byl software WUFI rozšířen mezi uživateli na počátku roku 2010, v jakých zemích se konají WUFI semináře a kdo jsou partneři projektu WUFI.
Klimatická data - Holzkirchen.zip
(260 kB)
Klimatická data z Holzkirchenu je soubor kompletních klimatických dat z roku 1991 pro software WUFI. Tyto data jsou součásti softwaru, avšak tento soubor umožňuje s daty dále pracovat.
Klimatická data - ORNL.zip
(14 MB)
Klimatická data - ORNL jsou klimatická data z více jak 100 severoamerických měst. Po rozbalení se data automaticky nainstalují do WUFI databáze. (Data jsou kompatibilní s databázi WUFI verze 24.72 a vyšší). Zdroj dat je výzkumný projekt ASHRAE 1325 a sponzorem je U.S. Department of Energy.
HygroApprox.zip
(354 kB)
HygroApprox je nástroj umožňující přibližně určit tepelně vlhkostní parametry stavebních materiálů. Současná verze umožňuje přibližně stanovit součinitel transportu kapalné vlhkosti - sání Dw a funkci rovnovážné vlhkosti (sorpční izotermu). Nástroj je bez nápovědy pouze v německém jazyce.

Stránka vytvořena 01/04/2010; poslední změna 14/01/2013